Algemene verkoopsvoorwaarden en privacy beleid

Door een aankoop te doen bij ITPrint verklaart de klant zich akkoord met volgende algemene verkoopsvoorwaarden en privacy beleid.

Verkoper

ITPrint is een online drukwerk winkel met een uitgebreid gamma aan kwalitatief full color drukwerk en aanverwanten dit aan de scherpste prijzen met als BTW nummer: BE 0715 911 666

Contactgegevens:
ITPrint vof
Breedvenstraat 4
3545 Halen
België
+32 475 62 37 31

Verkoopsovereenkomst

1. Prijzen en productinformatie

1.1 Prijzen

De prijzen die gelden, zijn deze die op de dag van bestelling op de website vermeldt staan of die via een offerteaanvraag, niet ouder dan 14 dagen, zijn gemaakt. De prijzen zijn in euro, exclusief 21% BTW en inclusief verzendingskosten (tenzij anders vermeld).
ITPrint houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een al aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

ITPrint kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

1.2 Productinformatie

ITPrint probeert de productomschrijving en de foto's zo duidelijk, correct en volledig mogelijk weer te geven. Informatie over artikelen is altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen kunnen ook altijd licht afwijken van de echte kleuren.
Indien de klant twijfelt over iets, kan de klant ons altijd contacteren voor meer informatie.

2. Bestelling

De klant kan op de webshop artikelen in de winkelwagentje plaatsen door op het icoontje van het winkelwagentje te klikken. Als de klant klikt op de winkelwagen dan verschijnt de volledige bestelling. De klant kan hier steeds veranderingen aanbrengen. Niets is definitief zolang er niet definitief besteld is. Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief bezorgkosten. Mocht er zich toch een foutje hebben voorgedaan, neem dan onmiddellijk contact met ons.

Een bestelling is definitief wanneer de klant de bestelknop 'Kopen’ gedrukt heeft.

3. Aanlevering van de bestanden

De klant verklaart kennis te hebben van de opbouw en aanleverspecificaties van een drukklaar bestand bij het plaatsen van een bestelling en blijft zowel op technisch gebied als op inhoud geheel verantwoordelijk over de door de klant aangeleverde bestanden.

Als ITPrint het ontwerp doet zal de finale versie van het ontwerp worden doorgestuurd zodat de klant een goedkeuring voor druk kan geven. Wanneer deze versie alsnog fouten zou bevatten onder welke vorm dan ook, dan is ITPrint onder geen beding aansprakelijk voor deze fout.

4. Factuur en betaling

Al onze facturen worden volledig automatisch en elektronisch verstuurd op basis van de input van de klant. Ze zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Openbare instellingen kunnen betalen op 30 dagen fatuurdatum. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen fatuurdatum, zal automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag worden aangerekend met een minimum van 50 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de klant.

Indien ITPrint de facturatiegegevens moet aanpassen zal hiervoor een administratieve kost van € 10 (excl. BTW) aangerekend worden!

Na de online bestelling kan de klant overgaan tot betaling. Dit kan via:

4.1. Overschrijving

De klant ontvangt van ITPrint een bevestigingsmail met hierin de betaalvoorwaarden.
Overschrijving kan op IBAN BE96 3631 8298 7005 - BIC BBRUBEBB op naam van ITPrint vof, Breedvenstraat 4, 3545 Halen, België met de vermelding van het bestel- of factuurnummer.

Hou er wel rekening mee dat het bij een Europese betaling enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat.

4.2 Cash

Bij afhaling te B-3545 Halen, Breedvenstraat 4, na afspraak.

4.3 Veilig direct online betalen

Online betalen kan via Paypal met uw kredietkaart (VISA of Mastercard) of via CardGate met verschillende beveiligde betaalopties. Dit is de eenvoudigste en snelste manier.

5. Annulatie

De klant beschikt over een recht om van zijn aankoop af te zien binnen de 14 dagen.
Echter is deze regeling NIET geldig voor producten die op maat worden geproduceerd of reeds door ons werden besteld. Annuleren is mogelijk zolang er nog geen bestanden werden aangeleverd. Zodra de bestanden zijn aangeleverd of de producten in productie zijn gegaan is het onmogelijk deze bestelling nog te annuleren.
Indien de klant toch het recht zou hebben de productie/uitvoering te annuleren dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant met een minimum van 30%
Het artikel dient binnen een termijn van 10 werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, samen met een kopie van de factuur en een begeleidende brief, op ons adres
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons voor 70% terugbetaald. We rekeningen echter 30% kosten waaronder administratie, verpakking, stockage, verzending...
Verzendingskosten, door de klant gemaakt, worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk of dubbel werd geleverd door ITPrint, dan nemen wij de kosten op ons.

6. Levering

Wij verzenden onze producten ANONIEM met verschillende vervoerders naargelang de partner, de productielocatie, de grootte en het gewicht van het pakket. Al onze producten worden in een stevige draagbare dozen en NEUTRALE verpakking verpakt en worden geleverd op het door u aangegeven bezorgadres. Alle leveringen gebeuren enkel op werkdagen. Het is belangrijk om bij uw bestelling een bezorgadres op te geven waar steeds iemand aanwezig is om uw bestelling te ontvangen en af te tekenen voor ontvangst. Bij afwezigheid zal uw levering de eerstvolgende werkdag opnieuw aangeboden worden (maximum 2 pogingen). Wij verzenden uw bestelling met een standaard verzending. De meeste bestellingen worden de volgende dag aangeboden maar hou er rekening mee dat de vervoerder 1 tot 5 werkdagen tijd heeft om uw bestelling te leveren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen. Betrouwbaarheid van de bezorgdiensten: DHL: 95% (Nederland), 76% (België) PostNL: 96% ONB: 99%. Indien het bezorgadres dat opgegeven wordt, fout blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

6.1 Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van ITPrint tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

6.2 Leveringstermijn

De verwachte leverdatum staat duidelijk vermeld op we website en is een zeer goede indicatie. ITPrint streeft ernaar een bestelling binnen de vooropgestelde termijn te leveren. Wij verzenden onze producten met verschillende vervoerders naargelang de partner, de productielocatie, de grootte en het gewicht van het pakket en dit met een standaard verzending zodat de transporteur 1 tot 5 werkdagen tijd heeft om uw bestelling te leveren. De meeste bestellingen worden de volgende dag aangeboden maar hou er rekening mee dat de vervoerder 1 tot 5 werkdagen tijd heeft om uw bestelling te leveren. Er kunnen onvoorziene vertragingen optreden (slecht weer, ongeval….) tijdens het transport waar we helaas geen invloed op hebben. Betrouwbaarheid van de bezorgdiensten: DHL: 95% (Nederland), 76% (België) PostNL: 96% ONB: 99%

De verwachte leverdatum geldt alleen indien alle bestanden correct zijn aangeleverd (en goedgekeurd) voor de vooropgestelde termijn (dag en tijdstip) en betalingscondities werden voldaan.

6.3 Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. Wij verpakken en verzenden onze producten met de grootste zorg maar toch kan het voorvallen dat een product beschadigd bij u toekomt. Indien u beschadigingen vaststelt gelieve dit aan de transporteur te melden bij levering indien de schade zichtbaar is aan de buitenzijde van het pakket en dit eventueel bij ondertekening te schrijven op het leveringsdocument. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen hebben we minstens 2 tot 3 digitale foto's nodig met een duidelijk zichtbaar beeld van de schade en het aantal beschadigde exemplaren. Zo kunnen wij een beter beeld vormen van het probleem en een gepaste oplossing bieden. We hebben graag tevreden klanten en zoeken dan samen met u naar een gepaste oplossing of compensatie. Wij streven naar een 100% klantentevredenheid. Aarzel dus geen moment om ons te contacteren.

6.4 Verzendingskosten

De verzendkosten zijn in vele gevallen gratis of inbegrepen in de prijs en staan anders duidelijk vermeld bij bestelling. Deze leveringskosten kunnen enorm variëren afhankelijk van de afmetingen, locatie en gewicht van de bestelling. Ook bij afhaling kunnen leveringskosten in rekening gebracht worden omdat ze op ander locaties geproduceerd zijn of de leverancier leveringskosten aanrekent om deze producten te leveren

6.5 Afhalen

Afhaling betekent niet altijd sneller of goedkoper omdat we werken op verschillende productielocaties en de kosten om dit naar het afhaalpunt of naar de klant te verzenden dezelfde blijft. Het is niet aangewezen dat de klant zijn bestelling zelf komt ophalen, tenzij er zelden iemand aanwezig is op het bezorgadres. De klant is dus altijd welkom bij ITPrint in de Breedvenstraat 4, 3545 Zelem-Halen om de bestelling zelf te komen ophalen. De klant kiest dan als bezorgadres ITPrint, Breedvenstraat 4, 3545 Zelem en kan dit afhalen na een telefonische afspraak op +32 475 62 37 31 of via info@itprint.be. Op die manier is de klant zeker dat er iemand aanwezig is omdat we vaak in de werkateliers zijn.

7. Ruilen, retourneren of klachten

Indien het product niet voldoet aan de verwachtingen (afwerking, kleur, kwaliteit, …) dan horen wij dit graag schriftelijk van de klant binnen de 8 werkdagen via: info@itprint.be. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen hebben we minstens 2 tot 3 digitale foto's nodig met een duidelijk zichtbaar beeld van de klacht. Indien wij binnen deze tijd van 8 werkdagen niets van de klant hebben gehoord, gaan we ervan uit dat de klant tevreden is met de aankoop. We hebben graag tevreden klanten en zoeken dan samen met u naar een gepaste oplossing of compensatie. Wij streven naar een 100% klantentevredenheid. Aarzel dus geen moment om ons te contacteren.

Het artikel dient binnen een termijn van 14 werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, samen met een kopie van de factuur en een begeleidende brief, op ons adres:
ITPrint vof
Breedvenstraat 4
3545 Halen
België

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons voor 70% terugbetaald. We rekeningen echter 30% kosten waaronder administratie, verpakking, stockage, verzending...
Verzendingskosten, door de klant gemaakt, worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk of dubbel werd geleverd door ITPrint, dan nemen wij de kosten op ons.

8. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of productieproces, innen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

9. Privacy en persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij ITPrint, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. ITPrint zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ITPrint en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank in Hasselt is exclusief bevoegd.

ITPrint heeft het recht haar algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen

Privacy Beleid

Als onderneming staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens. In dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van onze onderneming maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Martina Saenen

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap.  

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij via brief aan ons bedrijf of via e-mail  

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Onze onderneming verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres

2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.).

B. De op ons bedrijf  rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

C. Uitvoering van onze overeenkomst betreffende de diensten en goederen die wij u aanbieden. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als leverancier niet naar behoren uitvoeren.

D. Het versturen van een nieuwsbrief of informatie per e-mail/post over onze bedrijfsactiviteiten en commerciële voorstellen. Klant is dus akkoord met het ontvangen van emails en kan zich op elke moment uitschrijven!

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons bedrijf de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, adres, leveringsadressen, ondernemingsnummer, identiteit en telefoonnummers

Wij verwerken de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd. Onze onderneming verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals BTW nummer.

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal ons bedrijf de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Ons bedrijf doet een beroep op volgende third serviceproviders:

  • Wij maken momenteel gebruik van volgende Cloud software: Office 365 en OneDrive van Microsoft, Exact online boekhouding en ons webshopplatform
  • Ons bedrijf doet, wanneer beroepsmatig vereist, een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (ontwerpers, freelancers …)

Ons bedrijf zal alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van onze website en informaticasysteem te verzekeren.

Ons bedrijf kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen. 

5. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft ons bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. 

6. Bewaringstermijn

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens een Wet

6.2. Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

7.1. Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.

Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.

Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017 :

“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de de of Gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)

7.2. Alle andere persoonsgegevens

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met   

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

 E-mail : commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be